Menü
Vilda Home
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Vilda Home Design olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyetgöstermekteyiz. Vilda Home Design olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişilerdahil, Vilda Home Design ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafazaedilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca“Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlardaişlemekteyiz. Vilda Home Design tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıylave hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgiiçin Vilda Home Design Gizlilik İlkeleri ve Çerezler Hakkında Bildirimi'ni inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’ da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlübilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğumtarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeribilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. Vilda Home Design, kişisel verilerinizi, Vilda Home Design ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahısplatformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?

Vilda Home Design ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Vilda Home Design kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir. Bu doğrultuda Vilda Home Design; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek veişleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir. Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Vilda Home Design, kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşrumenfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz Vilda Home Design hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veyafaaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetlerisunan şirketlerle) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle vebunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verilerpaylaşılmaktadır. Ayrıca, Vilda Home Design internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişiselverilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Vilda Home'un ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bubilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Vilda Home'un yurtiçi/yurtdışı güvenlisunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Emeli Designstandartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda Vilda Home Design, kişiselverilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik veidari güvenlik önlemlerini almaktadır.Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaçortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlükılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yokedilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Vilda Home Design tarafından verisorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde; herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğiniöğrenme; kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme; kişisel verilerin yurt içinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; kişiselverilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişiselverilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; silme ve düzeltme işlemlerinin,verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme; kişisel verilerin otomatiksistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itirazetme; ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zararauğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geçotuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

HESAP ADI: VİLDA HOME TEKSTİL VE MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.

BANKA ADI VE ŞUBE: QNB FİNANSBANK - NPARA

İBAN NO: TR14 0011 1000 0000 0099 6005 35