Menü
Vilda Home
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz.

İade ve Değişim Koşulları

İade ve Değişim Koşulları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniztakdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabuletmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı TüketicininKorunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği(RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcınıngösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslimedilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, varsagaranti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumuöğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmekzorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse,Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilertarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili bankaveya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmekzorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslimedilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri iledeğiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talepedebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış iseve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik,kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslimalmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabuledilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Caymahakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iadeedilmelidir.

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimtarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ ya aşağıdaki iletişim bilgileriüzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin vehiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkınıkullanabilir.

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

12.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığıtarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ilehizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.13.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.14.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadelitaahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbusözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleriçerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

14.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenenürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturasıile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen siparişiadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)16.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarlarıile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

15.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süreiçerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

16.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursaveya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazminetmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüneuygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICIsorumlu değildir.

17.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanyalimit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirimmiktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

18.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve gerigönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyajmalzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanmatarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICItarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygunolmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamındasağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddimallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin,ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereğimümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayıile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelikgereği mümkün değildir.

19.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarfmalzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış,denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

20.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.ÖDEME VE TESLİMAT21.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak,

Hesap Adı: VİLDA HOME TEKSTİL VE MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.

QNB FİNANSBANK

HESAP NO: 600535İBAN NO: TR14 0011 1000 0000 0099 6005 35 bankası hesabımıza (TL) yapabilirsiniz.

24.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme yada online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.